Skip to main content
oferta w 2H: [email protected]
Telefon: 792 087 009

Regulamin

Regulamin strony internetowej Innova-Tech.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Innova-Tech.pl, dostępnej pod adresem www.innova-tech.pl.

1.2. Używając strony internetowej Innova-Tech.pl, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.3. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Innova-Tech.pl.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu Innova-Tech.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.

2.2. Zabrania się zamieszczania na stronie internetowej treści nielegalnych, obraźliwych, dyskryminujących lub naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu rozpowszechniania spamu, wirusów, lub innych szkodliwych treści.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Strona internetowa Innova-Tech.pl zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie.

3.2. Administrator serwisu dba o bezpieczeństwo danych osobowych i stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony tych danych.

4. Prawa autorskie

4.1. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie internetowej Innova-Tech.pl, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, i inne, należą do administratora serwisu lub zostały udostępnione na podstawie odpowiednich licencji.

4.2. Kopiowanie, reprodukowanie, lub rozpowszechnianie treści ze strony Innova-Tech.pl bez zgody administratora jest zabronione.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zawieszenia lub zakończenia dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez użytkownika.

5.2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu Innova-Tech.pl lub związane z jego niedostępnością.

5.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie internetowej Innova-Tech.pl.